قرارداد انتقال مالکیت برند و علامت تجاری


برند مخصوص هر شرکت یا سازمان همانند سایر اموال و اسناد اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند به سایر اشخاص واگذار شود. البته دارندگان برند می‌توانند بجای انتقال کامل، اجازه استفاده از آن را در مدت معینی به اشخاص دیگری بدهند. این نقل ‌و انتقال و یا اجازه استفاده از آن، باید در مراجع قانونی ثبت شود تا پیامدها و آثار آن کنترل شود. برابر با مقررات در آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶) این نقل ‌و انتقال باید در مرجع ثبت انجام شود که اداره مالکیت معنوی مسئول رسیدگی به این موضوع است.

در این اداره موارد زیر بررسی می‌شود:

 1. نوع انتقال برند، قطعی یا مقطعی
 2. مدت‌زمان نقل ‌و انتقال برند
 3. تاریخ شروع و پایان قرارداد
 4. کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات انتقال‌دهنده برند

منظور از نقل ‌و انتقال همان خرید و فروش علامت تجاری است که توافق طرفین بالأخص مالک علامت برای نقل ‌و انتقال علامت تجاری لازم است.

نقل و انتقال برند تجاری به یکی از دو روش زیر انجام می‌گردد:

 • نقل و انتقال علامت تجاری یا برند به صورت جبری (غیر ارادی)
 • نقل و انتقال علامت تجاری یا برند به صورت قراردادی (اختیاری)

نقل و انتقال غیرارادی (جبری یا قهری) در صورت فوت مالک اصلی علامت تجاری ثبت شده انجام می‌شود که در صورت ارائه اصل گواهی ثبت علامت و گواهی انحصار وراثت، واگذاری آن در صورت مطابقت مدارک با اطلاعات هویتی وراث انجام می‌شود. در نقل و انتقال اختیاری، مالک فعلی به دلیل عدم فعالیت یا سایر دلایل امتیاز برند خود را به ‌صورت فاصله موقت یا مالکیت قطعی انتقال می‌دهد.

مراحل نقل و انتقال برند

پس از انجام توافقات اولیه مراحل زیر باید انجام شود:

 • تنظیم سند صلح در یکی از دفاتر اسناد رسمی
 • استعلام سابقه تجاری برند از اداره مالکیت معنوی، تا از ثبت رسمی برند و اعتبار آن اطمینان حاصل گردد.
 • امضای سند صلح توسط طرفین
 • درخواست کتبی مالک برای ثبت انتقال در دفتر ثبت اداره مالکیت صنعتی

برای انتقال برند، در اظهارنامه موارد زیر باید درج شود:

 1. شماره ثبت علامت در ایران
 2. اقامتگاه و تابعیت مالک جدید
 3. نام و نشانی مالک در ایران
 4. وکالت‌نامه در صورتی که وکیل، انتقال برند را انجام دهد
 5. ضمیمه کردن تصدیق علامت در ایران
 6. در صورتی که انتقال برند در خارج به ثبت رسیده باشد، برای اینکه در ایران قانونی باشد، رونوشت تأیید شده اداره ثبت علائم تجاری خارجی کافی می‌باشد.

مدارک مورد نیاز ثبت قرارداد نقل و انتقال برند

 1. اسناد مربوط به ثبت برند شامل روزنامه آگهی اول، روزنامه آگهی رسمی و گواهی ثبت برند
 2. شناسنامه و کارت ملی مالک قدیم (مالک فعلی برند)
 3. شناسنامه و کارت ملی مالک جدید (خریدار برند)
 4. سند صلح ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی بعد از اخذ نامه‌های مربوط به استعلام نقل و انتقال برند
 5. مجوز فعالیت مربوط به مالک جدید برند تجاری
 6. شماره اظهارنامه، شماره ثبت برند و رمز پذیرش اینترنتی
 7. گواهی انحصار وراثت (اگر نقل و انتقال جبری یا قهری باشد)

نقل و انتقال جزئی برند

در شرایط خاص ممکن است انتقال کامل برند انجام نشود و فقط بخشی از فعالیت‌ها یا طبقات آن برای خدماتی معین واگذار گردد. مثلاً ممکن است بخشی از طبقات برند فقط برای صادرات واگذار گردد، یا فعالیت برند تنها در شهر یا منطقه خاصی انتقال داده شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!