پیشنهادهایی برای حمایت از کسب و کار‌های استارتاپی و دانش‌بنیان برای دوران همه‌گیری ویروس کرونا


در شرایط کنونی که به علت شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کار‌ها در حالت تعطیل و نیمه تعطیل قرار گرفته‌اند، حتی کسب و کار‌هایی که امکان فعالیت دارند، به علت قرنطینه خانگی افراد جامعه با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. کسب و کار‌های نوپا بخصوص استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در مقابل این مشکلات آسیب‌پذیرتر بوده و برای جلوگیری از مرگ درصد بالایی از زیست‌بوم، مشوق‌های دولتی مفید خواهد بود:
• اعتبارات ارزان قیمت به شرکت‌های استارتاپی و دانش‌بنیان اعطا شود و خرید مواد اولیه آنها اعتباری گردد.
• ظرفیت ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮ مورد استفاده قرار گیرد و از واردات کالاها و سرویس‌هایی که امکان تولید در کشور را دارد، جلوگیری گردد.
• ظرفیت ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد.
• بهای اجاره از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپی مستقر در املاک دولت و سازمان‌های وابسته و نهادهای عمومی، در شش ماهه اول 99 دریافت نگردد.
• وصول کلیه مطالبات بانک‌ها، دوایر دولتی و عمومی مورد استمهال و تنفس شش ماهه قرار گیرد.
• پرداخت حق بیمه، مالیات و سایر عوارض شرکت های استارتاپی و دانش‌بنیان در شش ماهه اول 99 مورد بخشودگی قرار گیرد.
• دستورالعمل‌های اعطای تسهیلات و حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، جهت رفع ابهامات و موانع، بازنگری گردند.
• شرایط برخورداری استارتاپ‌ها از تسهیلات دانش‌بنیانی بازتعریف شوند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!