مقاله

نوآوری باز را به صنعت نفت و پتروشیمی بیاورید

در این مقاله به بررسی اهمیت نوآوری باز (Open innovation) و چگونگی رویارویی شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا، با این مهم پرداخته می‌شود. بر همین اساس پس از تعریف نوآوری باز و تفاوت آن با نوآوری بسته، از رویکرد‌های شرکت‌های بین المللی فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی جهت ملاحظه عملکرد این شرکت‌ها، چگونگی باز گذاشتن مرز‌های سازمانیشان و علت شروع همکاری آن‌ها با شرکت‌های مختلف از جمله استارتاپ‌ها، سخن گفته می‌شود. در نهایت، بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، به بیان اهمیت تغییر نگرش در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور جهت همسو شدن با تجارت جهانی با تکیه بر نوآوری باز پرداخته می‌شود. ... ادامه مطلب