رویداد استارت فست نفت نرم 2


شرکت شتابدهنده کارن با توجه به استقبال گسترده ای که از رویداد اول نفت نرم در مرداد ماه 1398 اتفاق افتاد، هفتمین رویداد استارت فست را نیز به موضوع نفت نرم(2) اختصاص داد. این رویداد با رویکرد استفاده از بلاک چین و اینترنت اشیا در حوزه های نفت و پتروشیمی در دو پنل، در30 آبان ماه 98 اجرا شد.

پنل با حضور آقایان:

  1. دکتر تقی خانی، دبیرکل فدراسیون صنعت نفت به عنوان دبیر پنل
  2. دکتر ابراهیمی، رئیس آکادمی اینترنت اشیا
  3. مهندس محمدی ، رییس هیات مدیره انجمن بلاک چین ایران
  4. مهندس توکل شعار  سرمایه گذار تخصصی مجموعه کازیوه

برگزارشد.در این رویداد ، استارتاپ لینکپ (ارائه دهنده راهکارهای یکپارچه اینترنت اشیا) و استارتاپ سکان (تحلیل داده در جهت تبدیل ارزش به پول) به ارائه pitch استارتاپی خود پرداختند.

در‌پایان  و در  پنل‌آخر دکتر فضائلی زاده عضو هیات علمی گروه نفت دانشگاه تربیت مدرس ،به بیان تفاوت ها و معضلات موجود در داخل و خارج پرداختند و در نهایت توصیه هایی برای عبور از این معضلات ارائه دادند. بعد از اتمام پنل این فرصت در اختیار سایر شرکت کننده های رویداد قرار گرفت تا بتوانند به بحث و تبادل نظر با هریک از مدعوین بپردازند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید