با هدف ایجاد زنجیره ارزش با شرکت مهراب بهشت و تامین نیاز استان به مواد اولیه تولید، شرکت کارن در سال 1400 اقدام به خرید زمینی به مساحت 3280 متر مربع در شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل کرد و پس از دریافت جواز تاسیس به شماره 125/30066 به تاریخ 1401/07/25 شروع به ساخت سوله 2.000 متری نمود.