author

توسط ادمین

رویدادی استارتاپی با محوریت حضور زنان در حوزه کسب و کار

شتاب دهنده کارن قصد دارد در آینده ای نزدیک به اقدام به برگزاری اولین رویداد استارتاپی خود در حوزه زنان کند. در این رویداد بانوان داخلی و خارجی موفق در حوزه کسب کار به بیان تجربیات خود پرداخته و بانوان شرکت کننده در این رویداد را جهت مقابله با محدودیت ها و مشکلات موجود در مسیر تأسیس یک کسب و کار نوپا یاری می بخشند. شما نیز می توانید در این رویداد شرکت کنید و اولین قدم در راه موفقیت و از بین بردن محدودیت ها را بردارید. اطلاعات بیشتر در این زمینه به زودی و از طریق همین وبسایت منتشر خواهد شد.