author

توسط ادمین

دهمین نمایشگاه بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری

دهمین نمایشگاه بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور با عنوان اینوکس کیش 2018 و پنجمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی با مشارکت 360 شرکت داخلی و خارجی روز دوشنبه 30 مهر 1397 در مرکز همایش های جزیره کیش گشایش خواهد یافت. در قالب این رویداد که از ابعاد ملی و بین المللی مهمترین رویداد اقتصادی کشور محسوب می شود، ضمن معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور،360 شرکت داخلی و خارجی آخرین توانمندی ها و دستاوردهای خود را در زمینه‌های اقتصادی، بورس، بانک، بیمه، خصوصی سازی، سرمایه گذاری و امکانات مالی در گستره 21 هزار متر مربع به نمایش خواهند گذاشت. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس اینترنتی www.kishinvex.ir مراجعه فرمایید.