شتابدهنده کارن رویدادهای خود را در قالب رویداد صبحانه کاری تحت عنوان "استارت فست" برگزار می کند و در برگزاری این رویدادها دو رویه استراتژیک و انگیزشی را در پیش گرفته است. در سری رویدادهای استراتژیک، شتابدهنده کارن با گرد هم آوردن صاحبان ایده و سرمایه گذارن، فرصت مناسبی را جهت حمایت از ایده های نوپا و خلاقانه توسط گروه های سرمایه گذار فراهم می کند. در سری رویدادهای انگیزشی نیز این شرکت با دعوت از کارآفرینان و شخصیت های برجسته یک حوزه خاص، هدف انگیزه‌بخشی به جوانان و صاحبان ایده را دنبال می‌کند.




استارت‌فست حوزه سلامت

رویداد انگیزشی

مشاهده
رویداد پتروپچ

این رویداد دومین استارت‌فست شتابدهنده کارن بود که با محوریت صنعت خودرو و حمل و نقل برگزار گردید. در این رویداد ...

مشاهده
رویداد بعدی؟

شاخص های کلیدی عملکرد، معیارهایی عینی و قابل لمس هستند که درصد موفقیت شما در کمپین ها و فعالیت های ش ...

مشاهده