عنوان: پتروپیچ حوزه بالادست

  • زمان : 270 دقیقه
  • سخنران : Anton shirshov, Nikolay Smirnoff, Sergey lebedev
  • تاریخ برگزاری : 7 بهمن 1397
  • زمان برگزاری : 13:30 الی 18
  • توضیح :

    اولین وبینار پتروپیچ با هدف خلاقیت، نواوری و استفاده از راه حل های نوین در صنعت نفت و گاز برگزار شد. این وبینار توسط شرکت شتابدهنده کارن و با حمایت شرکت پتروسرویس پارسیان کیش که سابقه دوازده ساله در صنایع نمودارگیری با استفاده از گل حفاری از چاه های نفتی را دارد، برگزار شد. در این وبینار سرویس های ژئواستیرینگ و خدمات ژئو مکانیک برای مدیران و کارشناسان ارشد ارائه گردید. منتورهای این وبینار هر سه از نفرات موفق در زمینه استارتاپ های بین المللی بودند