کارن برای محصولات خود، اقدام به ثبت برند DIODI نمود.