بر طبق آمار منتشر شده، واردات محصولات غذایی پت(سگ و گربه) از سال 1393 تا سال 1397 با رشد 24 درصدی رو به رو بوده است. با ممنوعیت واردات این محصول از سال 1398، کارن اقدامات تحقیق و توسعه خود را در این حوزه شروع کرد و اواخر سال 1399 اقدام به خرید و تجهیز کارخانه‌ای به مساحت 3780 مترمربع در شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل براساس اصول GMP نمود.

این شرکت پروانه بهره‌برداری صنایع تبدیلی کشاورزی به شماره 1476003214 به تاریخ 1401/04/12 و پروانه بهداشتی بهره‌برداری خوراک سگ و گربه کد 914010114774969 IVC به شماره 371311 به تاریخ 1401/04/09 را دارد.